Mostni kranovi

Mostni kranovi su vrsta kranova koji se ugrađuju uglavnom u zatvorene prostore kao što su hale i skladišta.

Mostni kranovi nemaju postolje kao portalni kranovi, već njihovi pokretni delovi klize po unapred postavljenum šinama. Šine mostnih kranova su uglavnom postavljene na zidovima prostora ili na drugim osnovama tako da ne ometaju rad u prostoriji.

Pokretni delovi mostnih kranova se kreću iznad radnog prostora prenoseći ili podižući teret na manjim visinima.

Kao i portalni i mostni kranovi se dele po nosivosti pa mogu biti pd jedne do više desetina tona.

Takođe se mostni kranovi razlikuju po broju glava, odnosno dizalica kojima podižu i prenose teret.

Prilikom projektovanja i izgradnje mora se voditi računa o potrebnoj nosivosti, pošto konstantno podizanje maksimalnog tereta nije preporučljivo.


PODIZNA TEHNIKA