Izrada, montaža i remont kranova

IZRADA I MONTAŽA KRANOVA

PODIZNA TEHNIKA Beograd projektuje, izrađuje i montira kranove (električne kranove sa dizalicama, industrijske kranove, kranove sa pokretnim i fiksiranim hidrauličnim platformama za podizanje, kao i pokertne kranove).

Montažu kranova izvodimo brzo i efikasno, koristeći i poštujući sve propise o bezbednosti ljudi i imovine. Naši radnici su obučeni i stručni za montažu svih vrsta kranova i dizalica.

REMONT KRANOVA

Remont kranova može biti pravi izbor nakon kvara umesto nabavke novog. Zamena celih kranova zbog svoje komleksnosti, načina montaže i pokretanja u rad može zahtevati prilično mnogo vremena, a ne mora biti neophodna. Kranovi svojom modularnom strukturom dozvoljavaju zamenu samo onih delova koji su ili pokvareni ili dotrajali.

Remont kranova se može vršiti i radi modernizacije, kako upravljačkih sistema, tako i nosivosti.

U pogledu remonta kranova možemo razlikovati, kao i kod nekih drugih mašina, različite vrste remonta kao što su:

- Teški remont

-  Laki remont

- Remont sa ciljem modernizacije

- Redovno održavanje

Oblasti remonta i modernizacije kranova:

- Povećanje kapaciteta kranova

- IT regulacija simultanog rada dva krana

- Ugradnja ili unapređenje sistema kontrole kranova

- Ugradnja ili unapređenje sistema daljinskog upravljanja kranom

- Skale – dizajnirane za kontrolu dnevnog rada

- Ugradnja drajvera kontrole frekvencije radi regulacije brzine pomeranja krana, podizanja tereta itd.

- Ugradnja ili modernizacija kontrola krana iz kabine – GETCMAN, Nemačka

- Ugradnja ili modernizacija električne opreme i klima uređaja SIEMENS kompanije

 

Bez obzira o kojoj vrsti remonta je reč PODIZNA TEHNIKA Beograd vam je na raspolaganju. Naši stručnjaci u oblasti remonta će u saradnji sa vama sigurno proanći najbolje rešenje u datoj situaciji i remont kranova izvršiti profesionalno i uz poštovanje dogovorenih rokova.

Ukoliko se radi o remontu u cilju modernizacije upravljačkih sistema kranova, PODIZNA TEHNIKA Beograd može predložiti izmene i sprovesti ih u delo koristeći sisteme nekih od najpoznatijih proizvođača u ovoj oblasti.

Više o modernizaciji upravljačkih sistema kranova pogledajte na stranici Modernizacija sistema upravljanja, a u slučaju da želite i stručni savet, obratite nam se pomoću podataka na KONTAKT strani.


PODIZNA TEHNIKA